Blog

Mirasın reddi medeni hukukun konuları arasındadır. Ölen kişinin mirasçılarının muristen gelen tüm hak ve borçları reddetmesi anlamı taşır. Mirasın reddi ötüm tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesine yapılabilir. Ölen kişinin yeterli hizmet süresi ve prim gününün olmas...

Ekonomik kriz dönemleri ve zorlayıcı nedenlerin varlığı halinde işçi ve işverenleri korumak için kısa çalışma ödeneği uygulamasına başvurulmaktadır. Bu uygulama ile işçinin ücretine göre, Türkiye İş Kurumu tarafından brüt asgari ücretin %60 ile %150 arasındaki tutar işçilere ödenmektedir. En ço...

Çalışma hayatında iş kazası ve meslek hastalığı gibi öngörülmeyen riskler de bulunmaktadır. Bu riskler kısa vadeli sigorta kolları yoluyla doğrudan işveren tarafından ödenen primlerle karşılanmaktadır. Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünün en az %10’unu kay...

İşsizlik ödeneği, işçinin kanunda sayılı hallerde iş akdinin sona ermesi durumunda son üç yıl içerisinde adına yatmış olan prim miktarına göre 6, 8, 10 ay süreyle işsizlik sigorta fonundan kendisine ödenen tutardır.  İşsizlik ödeneği asgari ücretin %40'ı ile %80'i arasında değişmektedir.  İş akdi...

Sigortalılık başlangıcı sosyal güvenlik sistemine doğrudan katılmanızı sağlayan ilk adımdır. Bu adım ne kadar erken atılırsa ilerleyen dönemlerde sosyal güvenlik sisteminden alacağınız haklaradaha erken ve kolay ulaşabilirsiniz.  Sigortası olmayan kadınların da doğum yapmadan önce en az 1 gün isteğe bağlı sigorta yaptırmaları halinde ile...