Blog

Sigortalı ve emeklilerin ölümleri halinde ölüm yardımı, cenaze ödeneği, tahsil edilmemiş aylık ve gelirler, emekli ikramiyesi ve toptan ödeme gibi çok sayıda alacak doğmaktadır. Bu alacakların bir kısmı miras hukuku kapsamındadır. Alacak hakkınızın niteliğine göre gerekli belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim ederek öd...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından rutin veya şikayet üzerine yapılan denetimlerde şirketinizin sosyal güvenlik bildirimlerine ilişkin ceza kesilmesi mümkündür. Kesilen idari para cezaları fiil sayısı artmakla birlikte miktarlar yüksek değildir. Ancak sigortalı bildirimlerinden dolayı ceza yemeniz halinde geriye dönük teşvikleriniz iptal e...

Kıdem tazminatı esasen işten çıkarılan işçilere verilen haktır. Ancak belli durumlarda işçiler kendileri işten ayrılsalar da kıdem tazminatı alabilmektedir. Hakkı ödenmeyen ve kötü muameleye uğrayan işçiler, evlenen kadın işçiler, askere giden işçiler, sağlık sebepleri ve zorlayıcı sebeplerle işverene ihtar ç...

Sigortalılar veya ölen sigortalıların hak sahipleri,kanunlarda gösterilen haller için borçlanma yaparak hizmet kazanabilmektedir. Bu sayede emeklilik yaşı geriye çekilebildiği gibi eksik süreler doldurularak haklar elde edilebilmektedir.  Borçlanmalar, borç miktarının tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenmelidir. Ancak ...

Kendi nam ve hesabına çalışan kişiler için 4/1-b adı verilen (eski adıyla Bağ-Kur) zorunlu sigortalılık bulunmaktadır.  Bu sigortalılık vergi kaydı, oda kaydı gibi işlemlerin sonrasında kendiliğinden oluşmaktadır. Bu nedenle kendi nam ve hesabına çalışan kişiler için her ay sigorta primi tahakkuk etmekte ve borç çıkmaktadır...