Blog

Kamu kurumlarından emekli olan memurlara çalıştıkları yıl kadar emekli ikramiyesi verilmektedir. Yılı tamamlamayan aylar için herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Çok sayıda memur tam yılı tamamlamadan emekli olmakta ve bir ya da iki aylık süre eksiği nedeniyle bir maaş ikramiyeden mahrum kalmaktadır. Özellikle ücretsiz izni olan veya ...

Emekli aylığı almakta iken ölen kişiler ile en az 1.800 prim gününe sahip olan kişilerin kanunda gösterilen yakınlarına ölüm aylığı bağlanmaktadır. İşçiler için 900, memur ve esnaflar için 1.800 günün altındaki hizmetler için eş ve çocuklara aylık bağlanmamaktadır. Günü eksik olması neden...

2008 yılından önce emekli olan memurlardan bir bölümü aylıklarını üç aylık olarak peşin almaktadır. Bu kişilerin ölümleri halinde ödenmiş tutarlar geri istenmemektedir. Örneğin 1 Aralıkta (Aralık-Ocak-Şubat) üç aylık maaşını peşin alan bir kişinin 2 Aralıkta ölmesi halinde Ocak ve Şubat aylıkları geri i...

Deneme süreli iş sözleşmesi işçi ile işveren arasında işe uyum ve işçiye güven ilkeleri sonucu ihbar tazminatı ödenmeksizin işten ayrılmayı/işten çıkarılmayı mümkün kılan iş sözleşmeleridir. Sigortalılık ise türü ve niteliği ne olsun hizmet akdine tabi çalışmayı gerektirecek işlerin bir gün &o...

Anne veya babalarının vefatı nedeniyle aylık alan kız çocuklarının evlenmeleri halinde kendilerine aldıkları aylığın 24 katı peşin olarak ödenmektedir. Tek seferde ödenen bu paraya çeyiz parası adı verilir. Çeyiz parası bir defaya mahsus bir ödeme olup tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Son beş yıl i...