Blog

Memur emeklilerinin maaşları T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre memur maaş katsayılarına göre ödenmektedir. Emekli ikramiyeleri de yine aynı katsayıya göre ödenmektedir. Kanunlara göre katsayılar yılın belirli aylarında artırılmaktadır. Bu bakımdan memur emeklilerinin aylıklarının yüksek olması ve daha fazla emekli ikramiyesi almaları i&c...

Erkek sigortalılar askerlikte geçen sürelerini borçlanarak sigortalılıklarını geriye çekebildikleri gibi prim günlerine de artırabilmektedir. Askerlik borçlanmasında askerliğin sigortalılıktan önce olması halinde emeklilik yaşı geriye çekilebilmektedir. Bu nedenle emeklilik yaşını geriye çekerken yeteri kadar ödeme ya...

Emeklilik yaşı sigortalıların işe giriş tarihlerine göre belirlenmektedir. Ancak sosyal güvenlik sisteminde işe giriş tarihini geriye çeken imkanlar bulunmaktadır. Bu imkanları kullanarak sigortalılar emeklilik yaşlarını geriye çekebilirler. Emeklilik yaşını geriye çekme imkanlarının başında askerlik borçlanması gelmektedir. Bu sayede ...

SSK ve ya Bağ-Kur’dan emekli olan sigortalıların (Avukat, Doktor, Diş Hekimi, Mühendis, Eczacı, Noter, Serbest Muhasebeci, Yeminli Mali Müşavir vb.) daha önce memur olarak geçirdikleri süreler için geriye dönük emekli ikramiyesi ödenebilmektedir. Memur olarak çalıştıktan sonra İş Kanunlarındaki şartlara uygun şekilde is...

Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren son yapılandırma kanununa göre; - Sizin kusurunuzdan doğan yersiz ödeme borçlarınızı, - Ödeyemediğinizi sigorta primlerinizi, - Zorunlu genel sağlık sigortasından doğan borçlarınızı, - İşsizlik sigorta primlerinizi, - 2021 yılında önce kesinleşen idari para cezaları...