Blog

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç çocuğu olan kadın sigortalıların Ekim/2008 döneminde sonraki çalışmalarının dörtte biri ayrıca prim günlerine eklenmektedir. Hizmetlere eklenen prim günü süresi kadar da kadın sigortalının emeklilik yaşı indirilmektedir. Dolayısıyla bakıma muhtaç çocuğu olan kadın sigor...

Bir işverene tabi olarak hizmet akdiyle çalışanların 4/1-a kapsamında (SSK) emekli olabilmeleri için aranan şartlar sigortalı olarak işe giriş tarihine göre değişmektedir. Bu nedenle SSK’dan emekli olacak kişilerin işe giriş tarihi büyük öneme sahiptir. Sigortalılar işe giriş tarihlerine göre belirlenen kademeli yaş tablosundaki (5....

Vefat eden sigortalı veya emeklilerin erkek çocuklarına aylık bağlanabilmektedir. Erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi için 18 yaşını doldurmamış olmaları gerekir. 18 yaşını doldurmuş olan erkek çocuklarından lise ve dengi okullarda öğrenim görenlere 20 yaşını dolduruncaya kadar aylık ödenebilir. Bu çocukların yüksek &ou...

Sosyal sigorta kavramı ile çalışma kavramı birbirini tamamlayan kavramlardır. Bu bakımdan “çalışma”nın varlığı, çalışanların “sigortalı” olması anlamına gelir. İsteğe bağlı sigortalılık çalışmayan kişilerin de emeklilik hakkına sahip olması için geliştirilmiş bir sigorta uygulamasıdır. İsteğe bağl...