Kısa Çalışma Ödeneği

Ekonomik kriz dönemleri ve zorlayıcı nedenlerin varlığı halinde işçi ve işverenleri korumak için uygulanan transfer ödemesi dönemidir.
Kriz ve zorlayıcı nedenlerin varlığından etkilenen firmaların işçilerinden çalışmayanlara ödenir. Örneğin lokanta içi servis yapılmadığından garson için KÇÖ ödenirken lokantada yemek yapmaya devam eden aşçı ve servise çıkan paketçi için ödenmemektedir.
Ödenekler, KÇÖ’de geçen ayı izleyen ay içerisinde Türkiye İş Kurumu tarafından ödenmektedir.
İşçinin brüt ücretinin %60 olarak ödenir. Ancak bu miktar brüt asgari ücretin %150’sini geçememektedir.
Kısa Çalışma Ödeneği süresi kural olarak üç aydır. Ancak bu süre Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilir.
Bir firmanın işlerini yürüten kişiler dışında kalan yani çalışmayan kişilere ödenmektedir. Bu bakımdan Kısa Çalışma Ödeneği alan işçinin çalıştırılması yasaktır.
İşveren tarafından İş-Kur’a yanlış bilgi ve belge verilmesi halinde ödenek durdurulmakta ve ödenen tutarlar faiziyle tahsil edilmektedir.
İşçinin işe girmesi veya emekli aylığı alması gibi hallerde kısa çalışma ödeneği kesilmektedir.
Kısa Çalışma döneminde ödenek alan işçiler çalışmadıkları için işveren tarafından ücret ödenmesi söz konusu değildir.
İşçi, firmanın işçisi olmakla birlikte çalışmadığı dönemler için adına prim bildirilmemektedir. İşçi bu dönemde geçen günler için prim günü kazanamaz.
Hizmet borçlanmaları 5510 sayılı Kanunda sınırlı sayma yoluyla gösterilmiştir. Kısa çalışma ödeneği dönemi sayılan borçlanma sebepleri arasında değildir. Bu nedenle KÇÖ dönemi süreler borçlanılamaz.