Mirası Reddedenlere Aylık Bağlanır mı?

Tarih: 07/03/2021 | 756 defa okundu

Mirasın reddi medeni hukukun konuları arasındadır. Ölen kişinin mirasçılarının muristen gelen tüm hak ve borçları reddetmesi anlamı taşır.

Mirasın reddi ötüm tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesine yapılabilir. Ölen kişinin yeterli hizmet süresi ve prim gününün olması halinde mirası reddetmiş olsalar bile ölenin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmaktadır.