Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

Tarih: 26/02/2021 | 758 defa okundu

Çalışma hayatında iş kazası ve meslek hastalığı gibi öngörülmeyen riskler de bulunmaktadır. Bu riskler kısa vadeli sigorta kolları yoluyla doğrudan işveren tarafından ödenen primlerle karşılanmaktadır.

Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünün en az %10’unu kaybeden sigortalılara sağlanan yardımı ifade etmektedir. Meslekte kazanma gücündeki en az %10 oranındaki kaybın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.

Çalışma gücü kaybının ardından sigortalılara gelir bağlanması için bu kişilerin işten ayrılmalarına veya işyerlerini kapatmalarına gerek yoktur. Dolayısıyla iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle gelir bağlanmış kişiler aynı zamanda çalışmaya devam edebilirler. Ancak çalışma gücündeki kayıp daha sonra ortadan kalkan kişilerin sürekli iş göremezlik geliri kesilmektedir.